Tabris-Februari-2016-update

Selamat kepada para pemenang Tabungan Arisan iB Madina Periode Februari 2016.
Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin baik selama ini, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.