Selamat kepada para pemenang Tabungan Arisan iB Madina Periode Februari 2017.
Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin baik selama ini, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.