tabris-okt-2016

Selamat kepada para pemenang Tabungan Arisan iB Madina Periode Oktober 2016.
Atas perhatian dan kerjasama yang terjalin baik selama ini, kami ucapkan Jazakumullah khairan katsiran.